Μικτή κινητικότητα ενηλίκων μαθητών, Marsciano /Ιταλία/


πριν 1 χρόνος

Η δραστηριότητα αυτή απευθυνόταν σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Οργανώθηκε από τον ιταλικό οργανισμό Travelogue APS, στην πόλη Marsciano, από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2022.

Πριν από τη συνάντηση στην Ιταλία, υπήρξε μια διαδικτυακή συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι συμμετέχοντες.

Τέσσερις ενήλικες εκπαιδευόμενοι από κάθε οργανισμό /Travelogue Associazione di Promozione Sociale, Asociacion Iniciativa Internacional Joven, GLAFKA, Centre for the Promotion of European Cooperation and Integration - Europerativa/ έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτική δραστηριότητα που είχε τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς στόχους:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντίδας για τη διατήρηση της ισορροπίας και της ευημερίας του ατόμου;
 • Ανάπτυξη προσωπικής, κοινωνικής και μαθησιακής ικανότητας μάθησης;
 • Ψηφιακές ικανότητες και βελτίωση  δεξιοτήτων χρήσης ψηφιακών εργαλείων για μάθηση, επικοινωνία και στην επαγγελματική ζωή.

Για τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική κινητικότητα διοργανώθηκαν τα ακόλουθα:

ΗΜΕΡΑ 1

 • Παρουσίαση του οργανισμού φιλοξενίας;
 • Παρουσίαση των συμμετεχόντων;
 • Τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση;
 • Πολιτιστική επίσκεψη στο κέντρο της πόλης του Marsciano.

ΗΜΕΡΑ  2

 • Επίσκεψη στο Centro Sociale Ricreativo L'Incontro: κοινωνικό κέντρο για ηλικιωμένους.;
 • Ο αντίκτυπος του Covid-19 στην ψυχική υγεία μας. Πώς να αντιμετωπίζουμε μια κρίση;
 • Επίσκεψη στο Sensorial Garden που διαχειρίζεται η Fondazione Comunità Mascianese Onlus;
 • Εργαστήριο Origami στο UNITRE – University of the Third Age of Marsciano. Εργαστήριο για τη δημιουργία των γερανών της ειρήνης.

ΗΜΕΡΑ 3

 • Πλατφόρμα Europass: ένα δωρεάν εργαλείο της ΕΕ για τη δημιουργία  βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής;
 • Κινητικότητα Europass: εργαλείο για την αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας κινητικότητας Erasmus+;
 • Δραστηριότητα επαγγελματικού προσανατολισμού: Από ενδιαφέροντα, στάσεις, δεξιότητες, ικανότητες, μέχρι τη δημιουργία ενός σχεδίου καριέρας;
 • Υγιεινή διατροφή – οδηγίες και συμβουλές: Με τη συμμετοχή βιολόγου και διατροφολόγου, οι εκπαιδευόμενοι έμαθαν τον ορισμό της υγείας και της διατροφής, προτάσεις για υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφή, φυσική δραστηριότητα και μεσογειακή διατροφή, την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, το πιάτο υγιεινής διατροφής και σύνταξη ερωτηματολογίου για τη μέτρηση της τήρησης της μεσογειακής διατροφής;
 • Πολιτιστική επίσκεψη στο Μουσείο τοιχοποιίας και τερακότας του Marsciano.

ΗΜΕΡΑ 4

 • Nordic Walking: Η σημασία της σωματικής δραστηριότητας για μια υγιή ζωή. Σκανδιναβικό περπάτημα στα περίχωρα του Marsciano με έναν επαγγελματία προπονητή.  Οφέλη της δραστηριότητας για την υγεία;
 • Ημερολόγιο μιας υγιεινής ρουτίνας: Εργαστήριο, brainstorming και συζήτηση για τη δημιουργία των ημερολογίων.

ΗΜΕΡΑ 5

 • Αξιολόγηση της κινητικότητας

Η εκπαιδευτική κινητικότητα είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτο-φροντίδας των συμμετεχόντων για τη διατήρηση της ισορροπίας και της ευημερίας τους;
 • Βελτίωση της προσωπικής, κοινωνικής και μαθησιακής ικανότητας μάθησης;
 • Ανάπτυξη πολυγλωσσικής ικανότητας;
 • Ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων;
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής και της ευημερίας;
 • Ενίσχυση χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την επικοινωνία και την επαγγελματική ζωή.;
 • Δημιουργία Ημερολογίου μιας υγιούς ρουτίνας που προσδιορίζει μακροπρόθεσμους στόχους αναπτύσσοντας ανθεκτικότητα και αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουν το άγχος και την αβεβαιότητα.

 

Μερικές φωτογραφίες από την εκπαιδευτική κινητικότητα θα βρείτε εδώ: