Blended mobility, Marsciano /Itálie/


před 1 rokem

Tato aktivita byla zaměřena na dospělé studenty. Vše organizovala italská organizace Travelogue APS, účastníky přivítalo město Marsciano, v čase od 26. září do 2. října 2022.

Před samotným setkáním v Itálii proběhlo nejprve setkání v online světě internetu, kterého se zúčastnili všichni účastníci.

Čtyři dospělí studenti z každé organizace /Travelogue Associazione di Promozione Sociale, Asociacion Iniciativa Internacional Joven, GLAFKA, Center for the Promotion of European Cooperation and Integration - Europeativa/ byli součástí vzdělávací aktivity, která měla následující vzdělávací cíle:

 • Development of self-care skills to preserve one's own balance and well-being;
 • Development of personal, social and learning to learn competence;
 • To develop digital competences and improve the skills for using digital tools for learning, communication or for professional life.

Pro účastníky vzdělávací mobility byly připraveny tento program:

DEN 1.

 • Prezentace hostitelské organizace;
 • Prezentace učástníků vzdělávací mobility;
 • Formální, neformální a informální vzdělávání a Klíčové kompetence pro celoživotní učení;;
 • Prohlídka města Marsciano.

DEN 2.

 • Návštěva organizace "Centro Sociale Ricreativo L'Incontro" - centrum pro seniory;
 • Dopad Covid-19 na naši psychickou pohodu. Jak se vyrovnat s touto krizí;
 • Návštěva: the Sensorial Garden managed by Fondazione Comunità Mascianese Onlus;
 • Origami workshop s UNITRE – University of the Third Age of Marsciano. Workshop, se zaměřením na "jeřáby míru".

DEN 3.

 • Platforma Europass: bezplatný nástroj vytvořen EU, pro vytvoření životopisu a motivačního dopisu;
 • Europass Mobility: nástroj pro uznávání kompetencí získaných během mobility Erasmus+;
 • Kariérní průvodce: od zájmů, postojů, dovedností, kompetencí, až po tvorbu kariérního plánu;
 • Dieta – průvodce a rádce: Za účasti biologa a odborníka na výživu se studenti seznámili s definicí zdraví a stravování, návrhy na zdravý životní styl a stravování, s fyzickou aktivitou a středomořskou stravou, pyramidou středomořské stravy, talíř zdravé výživy a vyplnil dotazník k měření dodržování středomořské stravy;;
 • Návštěva muzea: Museum of brickworks and terracotta of Marsciano.

DEN 4.

 • Nordic Walking: Význam fyzické aktivity pro zdravý život. Nordic walking v okolí Marsciana s profesionálním trenérem. Jak používat hůlky. Přínosy činnosti pro zdraví;;
 • Deník zdravé rutiny: Workshop, brainstorming a diskuse k tvorbě deníků..

DEN 5.

 • Vyhodnocení vzdělávací mobility

Educational mobility produced the following results:

 • Rozvoj dovedností sebeobsluhy účastníků k zachování vlastní rovnováhy a pohody;
 • Zlepšení osobní, sociální kompetence a kompetence učit se učit;
 • Rozvoj vícejazyčné kompetence;
 • Rozvoj tvůrčích dovedností;
 • Lepší povědomí o důležitosti fyzické aktivity a zdravé výživy pro zdraví
  a pohodu;
 • Posílení využívání digitálních nástrojů pro komunikaci a pro profesní život;
 • Vytvoření deníku zdravé rutiny identifikující cíle zaměřené na budoucnost k motivaci
  rozvíjejí odolnost a sebedůvěru, aby se vyrovnali se stresem a nejistotou.

 

Několik fotografií ze vzdělávací aktivity: