Δραστηριότητες

WORKSHOPs in partner countries

GREECE On Wednesday 10/5/2023, in the frames of the Erasmus project “Routine for Healthy Life”, a workshop took place in Volos, Greece. The participants were all adults and almost half of them seniors at risk of social exclusion while...

Transnational coordination meeting and final conference, Malaga /Spain/

From 6th to 9th June, 2 participants from each organisation of our project travelled to Malaga (Spain) for the last coordination meeting and the final conference of the project, hosted by Asociacion Iniciativa Internacional Joven. The objectives of...

Μικτή κινητικότητα ενηλίκων μαθητών, Marsciano /Ιταλία/

Η δραστηριότητα αυτή απευθυνόταν σε ενήλικες ε&kap...

Η πρώτη συντονιστική συνάντηση, Βόλος /Ελλάδα/

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Europerativa, στην &...