Routine for Healthy Life logo

Routine for Healthy Life

Projekt je realizován v období: 28/02/2022 - 27/08/2023 (18 měsíců)

Projekt má přispět k potřebě pochopení a doprovodu změn, ke kterým došlo v důsledku nedávné krize způsobené pandemií Covid-19, které zasáhly všechny segmenty populace, zejména dospělé, osamělé lidi, osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Cílem projektu je pomoci lidem čelit nečekané krizi a naučit se, jak se s ní vypořádat, aby si zachovali svou psychofyzickou pohodu a rovnováhu.