Partnerství

Travelogue Associazione di promozione sociale

Společnost Travelogue Social Promotion Association  narozený v Umbrii v roce 2010 s cílem propagovat přírodní, krajinné a kulturní bohatství oblasti a zhodnocovat jak profesionální, tak produktivní, intelektuální a místní dokonalost umělecký. Upřednostňujeme iniciativy, které podporují pocit sounáležitosti e. region na evropský rozměr a které podněcují otevřenost vůči všem národům kultury světa, podněcování vzájemného poznání a kontaktů, propagace výměna znalostí mezi institucemi a lidmi prostřednictvím místních, evropských a mezinárodní.

Naše cíle:

 • Podpora území a místního rozvoje prostřednictvím zlepšení kulturní, environmentální a přírodní dědictví, které jej odlišuje;

 • Aby si obyvatelstvo uvědomilo důležitost ochrany přírodní, umělecké, architektonické krásy území a dále posílení místních tradic, zdůraznění vazeb s současný život;

 • Podporujte iniciativy, které podporují pocit sounáležitosti s tímto regionem e. k evropské dimenzi a které podněcují otevřenost vůči všem národům kultury světa, podporující vzájemné poznávání a kontakty, podpora výměny znalostí mezi institucemi a lidmi prostřednictvím projektů místní, evropské a mezinárodní;

 • Podporovat sociální začleňování, celoživotní učení, mezigenerační dialog a aktivní občanství.

Naši příjemci:

Spolupracujeme s místními orgány, školami, školícími orgány a orgány třetího sektoru v prezentace a řízení místních a evropských projektů, např. Erasmus+, Europe for Občanské a další komunitní programy od roku 2007.

Naše zkušenosti nám umožňují snadno identifikovat cílové skupiny různých společností jednání a navazování efektivních vztahů s realitou; ekonomické a sociální místní, zapojení mladé a dospělé populace do činností; Z učení, aktualizace, mobilita; a dobrovolnictví.

Naše aktivity – jsou adresovány:

 • Mládež

 • Dospělí

 • Senior

 • Nezaměstnaní

 • Migrující

ASOCIACION INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN

je nevládní organizace z Málaga (Španělsko) vytvořená v roce 2003 ze skupiny mladých lidí, kteří po účasti na mezinárodních programech a aktivitách dospěl k závěru, že tyto růst zkušeností byl velmi důležitý pro změnu jejich života. Proto oni rozhodl se sdílejte je s ostatními mladými lidmi, kolektivy a sdruženími, aby se zlepšilo zájem o účast na mezinárodních programech a výměnách, učení jazyků, realizace dobrovolné práce, zvyšování povědomí, tolerance a respektu k jiné kultury atd. a tím přispívají k osobnímu a profesnímu rozvoji mladých lidí a dospělých.

Mise: přispívání ke komplexnímu rozvoji a zlepšování kvality života občanů, zejména mladých lidí.

Hlavní cíle:

 • Pro podporu vytváření plánů, programů a projektů, které mají a příznivý dopad na mládež;
 • Rozšířit stávající znalosti o oblasti mládeže;
 • Zlepšit školení profesionálů, odborníků, mládeže a dalších lidí zapojení mladých lidí na místní i mezinárodní úrovni;
 • Posílení začlenění a rozvoje lidí na různých úrovních: školení, zaměstnání, sociokulturní aktivity, jazyky, interkulturalita, atd.;
 • Přispívat k rozvojové spolupráci nejchudších a nejpotřebnějších sektory populace.

 

Oblasti zásahu:

 • Účast a dobrovolnictví;
 • Kultura míru a interkulturalita;
 • Rovnost pohlaví;
 • Umění a kreativita;
 • Sport a zdravý život;
 • Osobní rozvoj a podnikání.

Europerativa

Naším cílem je podporovat společnost založenou na principech rovnosti, solidarity a svobody podporovat spolupráci mezi občany a jejich aktivní účast na sociálním a ekonomickou aktivitu svých komunit. Zvláštní důraz je kladen na témata vzdělávání, sociální začleňování, duševní zdraví, digitální transformace, životní prostředí udržitelnost a kulturu. Snažíme se o to prostřednictvím aktivit, které mohou mít formu workshopy, semináře a školení, obhajovací kampaně, debaty, publikace a výzkum.

GLAFKA s.r.o.

je česká vzdělávací a poradenská instituce se sídlem v Praze. Zaměřuje se na transfer znalostí a inovací v oblasti celoživotního učení, dalšího vzdělávání a neformální učení. GLAFKA se silně zaměřuje na posílení postavení znevýhodněných skupin, včetně 60+, handicapovaných a sociálně vyloučené osoby. Jedním z jejich hlavních cílů je zvýšit zaměstnatelnost cílové skupiny skupiny prostřednictvím osobního a profesního rozvoje, překlenutí propastí mezi generacemi, pohlaví a národností a účastnit se aktivit šetrných k životnímu prostředí a udržitelný rozvoj. Hlavní oblastí činnosti je rozvoj nejmodernějších výukových metod (vyprávění) pro podporu klíčových kompetencí občanů, posílení kritického myšlení as ICT gramotnost různých cílových skupin.